درباره ما | tinaglestanpour

سایت tinagolestanpoor با هدف پاسخگویی به تمام خدمات عروسی فعالیت خود را از سال 1399 آغاز کرد. این سایت اطلاعات جامعی را در مورد خدمات و مشاغل عروسی در اختیار کاربران و تازه عروس و داماد ها قرار میدهد، همچنین مجله کاملی از آخرین و جدیدترین مدهای روز عروسی دنیا و مقالات مربوط به ازدواج و عروسی نیز هست. این سایت بر آن است تا با معرفی مشاغل مربوط به ازدواج و مجالس شادی بتواند به شیوه ی موثری انتخاب را بین صدها گزینه موجود برای عروس و دامادها آسان تر کند.